Reilingen

Är centrum för sparrisforskningens och här äger en mässa för sparrisodling och odlingsteknik rum som har högt anseende bland Europas sparrisodlare.St Leon utöver sina sparrisodlingar och sin gastronomi är St Leon även känt som säte för en stort telekommunikationsföretag.