Sparrisfestivalens sparris

Det finns många sparrissorter. Alla med olika egenskaper. Det är precis som med äpplen. Det är därför stor skillnad på sparris och sparris. Tänk på tomaterna! Vi kan inte bygga en Sparrisfestival på smaklösa attrapper och vattenskott. Därför har vi valt Schwetzinger Meisterschuss dvs. den sort som smakmässigt anses tillhöra de bästa. Det är också den sort som gjort den tyska vita sparrisen världsberömd.

För Sparrisfestivalens högt ställda krav så räcker det emellertid inte med att det är Schwetzinger Meisterschuss och att den är ”tysk”. Den skall också ha odlats i Tyskland. Enligt gällande EU-lagstiftning betecknas det land som ursprungsland där den sista vidareförädlingen skedde. Därför finns det ”tysk” sparris som vuxit i andra länder men som vidareförädlats i Tyskland.

Sparrisfestivalens sparris kommer från kooperativet OGA-Bruchsal i södra Tyskland. Därför kallar vi den populärt för OGA-sparris. Kooperativet ägs av många småodlare som pysslar om sina plantor. Kooperativet ligger i trakten av den lilla staden Schwetzingen, som givit upphov till namnet Schwetzinger Meisterschuss. OGA-sparrisen finns hos alla restauranger och grönsakshandlare som är med i Sparrisfestivalen. Den kräver hög värme och kan därför inte odlas på våra breddgrader. I gengäld ger den en smakupplevelse som är svår att överträffa!